Vad är Esoterik

Esoterik handlar om det som rör människans och universums innersta metafysiska eller andliga sida. Den informationen kräver att vi själva tar ställning på ett djupare plan till det som förmedlas. Det räcker inte att lära sig eller förstå esoterisk kunskap. Vi når den bara genom erfarenhet och den blir då en integrerad del av vårt liv.

  • žVi skulle kunna jämföra det med kärlek.
  • žMan kan inte förstå kärlek hur mycket man än läser om den eller hör talas om den (vi talar alltså inte förälskelse eller passion) men när man upplever sann kärlek vet man vad det är.

Traditioner som har att göra med människans egentliga väsen och andliga utveckling har alltid varit esoteriska. Ursprungligen har informationen också förts vidare muntligt långt in i en tid när det fanns möjlighet att skriva ner den. Det skedde på grund av att man ville vara säker på att undervisningen kunde användas på rätt sätt. Ordet Kabbala, eller Qabalah, kommer till exempel från det hebreiska ”QBL” med betydelsen ”ta emot” och syftar på det muntliga ordet.

I allmänna sammanhang har ordet ”esoterisk” ofta betydelsen djupt specialiserad. Här har det sin ursprungliga metafysiska betydelse.

Ibland har ordet felaktigt givits synonymen ”hemlig” men ordet betyder närmast ”det som har att göra med det inre, dolda” och bör jämföras med ”exoterisk” som har betydelsen ”yttre, allmän”.

Esoterik och mystik har i vårt samhälle kommit att ses som något konstigt och misstänkt, ordet mystisk har ju just fått den betydelsen.

Det beror delvis på att den protestantiska kyrkan frångick det mesta av mystikens element då den utgick ur den katolska kyrkan.

Här blev förklaringar och logik allt viktigare och mystiken som ju bygger på det oförklarliga, undanträngdes. (Idag kan det vara mycket svårt att förstå att en stor del av vårt svenska samhälles värderingar har religiöst ursprung.)